TRUNG TÂM TRỢ GIÚP

Câu hỏi thường gặp ?

Sau khi KB Fina đối soát kết quả mở TKCK của bạn với KBSV, bạn sẽ được tặng 100,000 điểm KB Fina  nếu bạn đáp ứng tất cả các điều kiện sau:  1. TKCK mở thành ...Xem thêm
KB FINA tặng bạn 1 điểm cho mỗi 50 bước đi bộ hoặc 0.5km đi xe máy/ô tô, tối đa 300 điểm/ngày, tương ứng 15,000 bước đi bộ hoặc 150 km đi xe máy/ô tô. ...Xem thêm
Mỗi ngày bạn có tối đa 5 lần nhận điểm KB Pop, mỗi lần cách nhau 2 giờ. Xem thêm
KB Pop là một tính năng xem quảng cáo nhận điểm thưởng của KB Fina. Các quảng cáo này đều là các đối tác thân thiết, tin cậy ...Xem thêm
Bạn được tham gia chương trình KB Crush khi thỏa mãn đồng thời các điều kiện sau: 1. Bạn đã mở tài khoản KBSV qua ứng dụng KB Fina thành công, ...Xem thêm

Hỗ trợ

Gửi yêu cầu