Khi nào tôi được tham gia chương trình KB Crush?

Bạn được tham gia chương trình KB Crush khi thỏa mãn đồng thời các điều kiện sau:
1. Bạn đã mở tài khoản KBSV qua ứng dụng KB Fina thành công, và kết quả này được ghi nhận trên hệ thống KB Fina
2. Tài khoản KB Fina không bị phong tỏa hay bị khóa
3. Bạn chưa trúng thưởng từ KB Crush, và chưa thực hiện quay lần nào trong ngày