CHÍNH SÁCH QUYỀN RIÊNG TƯ

Chính sách Quyền riêng tư là chính sách mô tả cách Công ty Cổ phần KB Fina (“KB FINA”) thu thập, nhận, tổng hợp, lưu trữ, sử dụng, xử lý, tiết lộ, chia sẻ Thông tin Khách hàng (như được định nghĩa bên dưới) và đảm bảo tính bảo mật của Thông tin Khách hàng khi Khách hàng (như được định nghĩa bên dưới) sử dụng Dịch vụ KB FINA (như được định nghĩa bên dưới) trên Ứng dụng KB FINA (như được định nghĩa bên dưới). Bằng cách tải xuống, cài đặt và sử dụng Ứng dụng KB FINA do KB FINA cung cấp, Khách hàng theo đây xác nhận rằng mình đã đọc, hiểu, chấp nhận và đồng ý tuân theo Chính sách Quyền riêng tư này và bất kỳ sửa đổi và/hoặc bổ sung nào đối với Chính sách Quyền riêng tư này, như đã được thông báo vào từng thời điểm trên trang web của KB FINA và/hoặc tất cả các phương tiện, công cụ, ứng dụng và dịch vụ liên quan đến việc cung cấp Dịch vụ KB FINA. Việc Khách hàng tiếp tục sử dụng Ứng dụng KB FINA sau thời gian đó sẽ được xem là Khách hàng đồng ý với các thay đổi đối với Chính sách Quyền riêng tư mới được cập nhật.

 

 1. ĐỊNH NGHĨA

Trong Chính sách Quyền riêng tư này, các từ và thuật ngữ dưới đây sẽ có nghĩa như sau:

1.1. “Ứng dụng KB FINA” có nghĩa là ứng dụng do KB FINA sở hữu và vận hành, dành cho Khách hàng trên các thiết bị di động để sử dụng Dịch vụ KB FINA. 

1.2. “Tài khoản KB FINA” có nghĩa là tài khoản mà Khách hàng đã đăng ký để sử dụng Dịch vụ KB FINA trên Ứng dụng KB FINA. 

1.3.  “Dịch vụ KB FINA” có nghĩa là bất kỳ và tất cả các dịch vụ của KB FINA và/hoặc các dịch vụ được liên kết khác của các đối tác của KB FINA, do KB FINA cung cấp vào từng thời điểm.

1.4. “Khách hàng” có nghĩa là một cá nhân hoặc tổ chức đã đăng ký sử dụng Dịch vụ KB FINA do KB FINA cung cấp. 

1.5. “Thông tin Khách hàng” có nghĩa là bất kỳ thông tin và dữ liệu nào được Khách hàng cung cấp và chia sẻ trong quá trình sử dụng Dịch vụ KB FINA trên Ứng dụng KB FINA, đã được KB FINA thu thập, nhận, tổng hợp và lưu giữ, sử dụng, xử lý, tiết lộ, chia sẻ, bao gồm nhưng không giới hạn bởi các thông tin và dữ liệu sau: (i) Đối với cá nhân: tên, ngày tháng năm sinh, quốc tịch, CMND/CCCD, số điện thoại, thư điện tử, tình trạng hôn nhân, ảnh, dữ liệu sinh trắc học và các thông tin khác theo yêu cầu và/hoặc được pháp luật cho phép; (ii) Đối với tổ chức: mã số doanh nghiệp hoặc số giấy phép thành lập, ngày thành lập, thông tin liên quan đến người đại diện theo pháp luật, thông tin khác theo yêu cầu và/hoặc được pháp luật cho phép; (iii) Thông tin khác: thông tin tài khoản ngân hàng, thông tin giao dịch, lịch sử truy cập, lịch sử giao dịch của khách hàng và các thông tin khác theo yêu cầu và/hoặc được pháp luật cho phép. 

 

 1. MỤC ĐÍCH THU THẬP THÔNG TIN KHÁCH HÀNG

KB FINA sẽ thu thập và sử dụng Thông tin Khách hàng cho các mục đích sau:

 1. Xác thực thông tin và Tài khoản KB FINA của Khách hàng;
 2. Rà soát và xử lý các yêu cầu/giao dịch; gửi thông báo về các giao dịch của Khách hàng;
 3. Cung cấp giao diện, dịch vụ, báo cáo phù hợp
 4. Chọn đối tượng cung cấp dịch vụ và cung cấp dịch vụ mới phù hợp
 5. Hỗ trợ khóa/ mở khóa tài khoản
 6. Đếm bước đi bộ: Chi trả điểm thưởng theo số bước chân, đổi điểm thưởng lấy thẻ cào điện thoại, số dư trong ví điện tử.
 7. Tổ chức các hoạt động khuyến mại, giới thiệu, khảo sát, nghiên cứu thị trường, đo lường và đánh giá hiệu quả nhằm cải tiến, nâng cao nội dung và chất lượng dịch vụ;
 8. Nâng cao tính bảo mật cho Tài khoản KB FINA của Khách hàng;
 9. Thực hiện nghĩa vụ của KB FINA như đã cam kết với Khách hàng;
 10. Phục vụ các mục đích quản trị nội bộ như kiểm toán, phân tích dữ liệu, và lưu trữ cơ sở dữ liệu;
 11. Phát hiện, ngăn chặn và truy tố tội phạm;
 12. Giúp KB FINA tuân thủ các nghĩa vụ khác theo yêu cầu của pháp luật.
 13. Các trường hợp cần thiết khác trong quá trình sử dụng dịch vụ

 

 1. THÔNG TIN VÀ PHƯƠNG THỨC THU THẬP THÔNG TIN KHÁCH HÀNG

3.1 Thông tin được thu thập

Các thông tin mà bạn có thể cung cấp cho chúng tôi bao gồm:

 • Số điện thoại
 • Địa chỉ nơi ở, địa chỉ email
 • Tên cơ quan tài chính/ Số tài khoản
 • Tên chủ tài khoản
 • Thông tin thẻ nạp điện thoại
 • Điểm tín dụng

Đồng thời, khi dịch vụ của chúng tôi được sử dụng, hay ứng dụng/ trang web của chúng tôi được kích hoạt, các Dữ liệu cá nhân sau đây có thể được thu thập:

 • Model thiết bị điện thoại, nhà sản xuất thiết bị điện thoại, phiên bản OS, nhà mạng, số seri của thiết bị điện thoại
 • Địa chỉ IP truy cập, cookies, ADID
 • Dữ liệu sử dụng trên ứng dụng (sử dụng các tính năng trên ứng dụng như truy cập vào màn hình/ menu, chọn nút, lỗi phát sinh trong quá trình sử dụng)
 • Phiên bản của ứng dụng, thời gian truy cập lần cuối, ngày đồng ý nhận thông tin quảng cáo, quốc gia, ngôn ngữ, mã khu vực
 • Thông tin hoạt động thể chất, tổng số bước chân, loại bước chân (đi bộ/ chạy bộ/ lên xuống cầu thang), quãng đường di chuyển, tốc độ di chuyển, số calo tiêu thụ, bước chân, thông tin tóm tắt vận động.v.v.

Thông tin về trạng thái (lịch sử sử dụng ứng dụng KB FINA, thông tin hoạt động trực tuyến của người dùng có thể nắm bắt và phân tích về mức độ quan tâm, yêu thích, thị hiếu, xu hướng.v.v. của khách hàng)

3.2 Phương thức thu thập thông tin

KB FINA sẽ thu thập Thông tin Khách hàng thông qua các phương thức sau:

 1. Thông tin Khách hàng mà Khách hàng cung cấp trực tiếp cho KB FINA khi mở Tài khoản KB FINA;
 2. KB FINA cũng có thể thu thập Thông tin Khách hàng từ các nguồn như:
 1. Khách hàng điền vào đơn đăng ký hoặc đơn yêu cầu hoặc các biểu mẫu tương tự khác trong quá trình sử dụng Ứng dụng KB FINA;
 2. Khách hàng cung cấp Thông tin Khách hàng để liên kết tài khoản ngân hàng của Khách hàng với Ứng dụng KB FINA và các dịch vụ do bên thứ ba cung cấp hoặc liên kết với các trang web và ứng dụng của bên thứ ba;
 3. Khách hàng tương tác và trao đổi thông tin với KB FINA tại bất kỳ sự kiện hoặc hoạt động nào;
 4. Khách hàng tham gia các cuộc thi do KB FINA tổ chức;
 5. Khách hàng sử dụng các trang web của KB FINA, bao gồm tất cả các trang web do KB FINA vận hành và dưới các tên thương hiệu tương ứng của KB FINA; 
 6. Khách hàng sử dụng dịch vụ mới
 7. Từ các nguồn thông tin công khai khác.

 

 1. CHIA SẺ THÔNG TIN KHÁCH HÀNG VỚI BÊN THỨ BA

4.1. Khách hàng theo đây nhất trí đồng ý cho phép KB FINA cung cấp Thông tin Khách hàng cho các bên thứ ba sau để phục vụ việc Khách hàng sử dụng Dịch vụ KB FINA trên Ứng dụng KB FINA:

 1. Các đối tác của KB FINA, bao gồm các đối tác của KB FINA hợp tác với tư cách là nhà cung cấp dịch vụ công nghệ thông tin (CNTT) cho cơ sở hạ tầng, phần mềm, và nghiên cứu phát triển, nhà cung cấp dịch vụ nạp tiền điện thoại, các nhà mạng (Viettel, Vinaphone, Mobiphone, Vietnam mobile, Gtel), các đối tác kinh doanh khác của KB FINA liên quan đến việc Khách hàng sử dụng các tính năng trên Ứng dụng KB FINA;
 2. Đội ngũ nhân viên, cố vấn chuyên môn và kiểm toán độc lập, bao gồm cố vấn pháp lý, cố vấn tài chính và chuyên gia tư vấn của KB FINA;  
 3. Các cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo yêu cầu của pháp luật;
 4. Các đối tượng khác theo yêu cầu của pháp luật.

4.2. Ứng dụng KB FINA có thể chứa các dịch vụ do bên thứ ba cung cấp hoặc liên kết đến các trang web hoặc ứng dụng của bên thứ ba. Bằng việc đồng ý sử dụng các dịch vụ và cung cấp thông tin cho các bên thứ ba đó, Khách hàng theo đây hiểu và đồng ý rằng:

 1. KB FINA không chịu trách nhiệm đối với việc thu thập, sử dụng, duy trì, chia sẻ, hoặc tiết lộ thông tin và dữ liệu của Khách hàng cho các bên thứ ba đó; và
 2. Các chính sách quyền riêng tư và điều khoản sử dụng của các trang web và ứng dụng đó sẽ được áp dụng khi Khách hàng sử dụng các dịch vụ của bên thứ ba.

 

 1. BẢO MẬT THÔNG TIN KHÁCH HÀNG

KB FINA cam kết bảo mật Thông tin Khách hàng, không cung cấp hoặc tiết lộ cho bất kỳ bên nào bất kỳ Thông tin Khách hàng nào khi chưa được sự đồng ý của Khách hàng, trừ các trường hợp quy định tại Điều 4 của Chính sách Quyền riêng tư này và/hoặc các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

KB FINA lưu giữ và bảo mật Thông tin Khách hàng tại các máy chủ hệ thống, các hệ thống lưu giữ đám mây được cam kết bảo mật theo các tiêu chuẩn của KB FINA. Tuy nhiên, xin lưu ý rằng dù KB FINA thực hiện các biện pháp hợp lý để bảo vệ Thông tin Khách hàng, không có trang web, đường truyền Internet, hệ thống máy tính, hoặc kết nối không dây nào được bảo mật hoàn toàn. KB FINA không thể đảm bảo rằng việc truy cập trái phép, tấn công mạng, mất dữ liệu, hoặc các vi phạm khác sẽ không bao giờ xảy ra.

 

 1. THỜI GIAN LƯU GIỮ THÔNG TIN KHÁCH HÀNG

KB FINA thực hiện các biện pháp thích hợp để đảm bảo rằng KB FINA xử lý và lưu giữ Thông tin Khách hàng theo các nguyên tắc sau: 

 1. Ít nhất trong thời gian Thông tin Khách hàng được sử dụng để cung cấp Dịch vụ KB FINA cho Khách hàng; và
 2. Chỉ trong khoảng thời gian cần thiết cho mục đích mà Thông tin Khách hàng được thu thập, xử lý, hoặc lâu hơn nếu được yêu cầu theo bất kỳ hợp đồng nào, theo luật hiện hành, hoặc, dưới dạng ẩn danh, cho mục đích thống kê, tuân theo các biện pháp bảo vệ thích hợp. 
 3. Cho đến khi hoàn tất quy trình để nhận cung cấp dịch vụ tương ứng (thời gian lưu trữ tương ứng trong trường hợp cần lưu trữ thông tin theo quy định pháp luật có liên quan)

Trong trường hợp Khách hàng đóng Tài khoản KB FINA, KB FINA sẽ tiến hành đóng Tài khoản KB FINA đó nhưng có thể vẫn lưu giữ Thông tin Khách hàng trong một thời gian nhất định để phục vụ việc thanh toán các khoản nợ chưa thanh toán, giải quyết tranh chấp, khắc phục sự cố, hỗ trợ điều tra, phòng ngừa rủi ro, tuân thủ Chính sách Quyền riêng tư này và Điều khoản Sử dụng, chống lại các hành vi bất hợp pháp và/hoặc tuân thủ yêu cầu của pháp luật.

 

 1. QUYỀN TIẾP CẬN, CHỈNH SỬA THÔNG TIN CỦA KHÁCH HÀNG

Trong phạm vi được pháp luật yêu cầu, Khách hàng có quyền yêu cầu KB FINA cung cấp bản sao Thông tin Khách hàng mà KB FINA đã thu thập, và Khách Hàng có thể yêu cầu KB FINA xóa bất kỳ Thông tin Khách hàng nào hoặc chỉnh sửa/cập nhật bất kỳ thông tin nào không chính xác bằng cách gửi email đến cs@kbfina.com.vn trong các trường hợp sau đây:

 • Khách hàng tin rằng những dữ liệu cá nhân này không còn cần thiết để KB FINA nắm giữ.
 • KB FINA xử lý dữ liệu cá nhân của khách hàng mà KB FINA đã thu thập được dựa trên sự cho phép của khách hàng và khách hàng mong muốn rút lại sự cho phép đấy và không có bất cứ cơ sở nào khác để KB FINA có thể xử lý dữ liệu cá nhân này.
 • Khách hàng không còn muốn KB FINA sử dụng tiếp tục sử dụng dữ liệu cá nhân đã được thu thập bởi KBfina để gửi các quảng cáo, đề xuất, chương trình bán hàng và chương trình may mắn…
 • Khách hàng tin rằng dữ liệu cá nhân của khách hàng mà KB FINA thu thập đang được xử lý trái luật.

Vui lòng cung cấp càng chi tiết càng tốt các lý do để hỗ trợ KBfina trong việc xác định liệu khách hàng có cơ sở hợp lý để yêu cầu xóa dữ liệu hay không. Tuy nhiên, KB FINA có thể giữ lại dữ liệu cá nhân nếu có cơ sở hợp pháp theo quy định của pháp luật để KB FINA thực hiện việc này, tuy nhiên KB FINA sẽ thông báo cho khách hàng biết về các trường hợp này. Khách hàng vui lòng lưu ý rằng sau khi xóa dữ liệu cá nhân, KB FINA không thể cung cấp lại cho khách hàng những thông tin này nữa.    

Khách hàng cũng có quyền tự chỉnh sửa hoặc cập nhật thông tin của mình vào bất kỳ thời điểm nào bằng cách truy cập vào Tài khoản KB FINA của Khách hàng và thực hiện các điều chỉnh tương ứng.

Khách hàng có thể chọn dừng nhận các thông tin tiếp thị gửi đến thư điện tử từ KB FINA bằng cách nhấp vào liên kết “hủy đăng ký” trong thư điện tử nhận được. Khách hàng cũng có thể chọn dừng nhận thông báo của KB FINA trên Ứng dụng KB FINA bằng cách tùy chỉnh các quyền cho phép trong thiết bị truy cập theo quy định của các nền tảng di động (iOS, Android, v.v.).    

 

 1. LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

Nếu Khách hàng có thắc mắc hoặc câu hỏi về bất kỳ khía cạnh nào đối với Chính sách Quyền riêng tư này, vui lòng liên hệ với KB FINA tại support@kbfina.com.vn hoặc gửi thư qua đường bưu điện tới [Ô số 16, Tầng 17, Charmvit Tower, Số 117 đường Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội]