Mỗi ngày tôi được bao nhiêu lần nhận điểm KB Pop?

Mỗi ngày bạn có tối đa 5 lần nhận điểm KB Pop, mỗi lần cách nhau 2 giờ.